Vidin City Council

April 4, 2008

View image of document

ОБЩИНСКИ СъВЕТ-ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 73

взето с протокол № 4/24.04.2008 год.

ОТНОСНО: Предложение № 62-00-777 /10.04.2008 год. за приемане на Декларация, относно геноцида, извършен от Османската империя и младотурското правителство, срещу арменците и българите.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА

Общински съвет-Видин

реши:

1. Приема "Декларация относно геноцида, извършен от Османската империя и младотурското правителство срещу арменците и българите".

МОТИВИ: Общински съвет Видин с приемането на Декларацията присъединява гражданите на Община Видин към десетки български общини и много държави, подкрепяйки арменския народ и отдавайки почит на загиналите наши предци.