Konuyla İlgili Bilim İnsanları ve Yazarların Açıklaması

April 24, 1998

BM Soykırım Sözleşmesi’nin 50. Yıldönümünde
1915 Ermeni Soykırımı’nı Anıyor


ve Türk Devleti'nin İnsanlığa Karşı İşlenen Bu Suçu Inkâr Etmesini Kınıyoruz

24 Nisan 1915’te Osmanlı Imparatorluğu’nun Jön Türk hükümeti, Türkiye yönetiminde yaşamakta olan silahsız bir Hıristiyan azınlık olan Ermeni halkına karşı sistematik ve önceden tasarlanmış bir soykırımı başlatmıstı. Bir milyondan fazla Ermeni, doğrudan öldürülerek, açlıktan, işkenceden ve ölüm yürüyüşüne çıkarılarak yok edildi. Böylece çok köklü bir tarihe sahip bir uygarlık, 2.500 yıldır yaşadığı ana yurdundan sökülüp atılmış oldu.

Ermeni Soykırımı dönemin en dramatik insan hakları meselesiydi ve tüm Amerika’da gazeteler soykırıma iliskin düzenli olarak haber yayınlıyorlardı. Ermeni Soykırımı Osmanlı askeri mahkeme kayitlari, ABD’deki ve diğer ülkelerin arşivlerindeki yüz binlerce belge, görgü tanığı olan misyoner ve diplomatlarin raporları, hayatta kalanların tanıklıkları ve 80 yıllık tarih çalışmaları ile en geniş şekilde belgelenmiş durumdadır.

Aradan geçen 83 yıl boyunca Türk devleti, kurbanları suçlayarak, tarihsel gerçeklerin üzerini göz boyayıcı sözcük oyunlarıyla örterek Ermeni Soykırımı’nı inkâr etmeye devam etti. Soykırım hakkındaki kitaplar Türkiye’de yasaktır. Türkiye’de tarihi ve Hıristiyanlara ait kalıntılara, anıtlara iliskin açıklamalarda “Ermeni” ve “Rum” sözcüğü geçmez. Türkiye’nin tarihini steril hale getirme çabalari arasında şimdi de Amerikan Üniversitelerinde – ipleri kendi ellerinde olmak üzere – Türkiye çalışmaları alanında kürsülerin finansmanı da yer almakta.

Unutmamalıyız ki:

  • 1944’de “soykırım” sözcügünü oluşturduğunda Raphael Lemkin 1915’te Ermenilerin imhasını soykırımın önemli bir örneği olarak ifade etmişti.

  • Avrupa Parlamentosu, Soykırım Araştırmacıları Birliği, Holokost ve Soykırım Enstitüsü (Kudüs) ve Soykırım Çalışmaları Enstitüsü (NYC), Ermenilerin Türk devleti tarafından imhasının, Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmeşi’nde tanımlandıgı anlamda bir soykırım olduğunu onaylamışlardır.

Soykırımın inkârı, tarihi kurbanları şeytanlaştıracak ve failleri aklayacak şekilde tarihi yeniden yazmak demektir. Soykırımın inkârı soykırımın nihai aşamasıdır. Ellie Weisel’ın dediği gibi “iki kez öldürmek”tir. Inkâr hayatta kalanların haysiyetini katleder ve suçun hatırlanmasını engellemeyi amaçlar. Soykırımın damgasını vurduğu bir yüzyılda, hatırlamanın ahlaki bir gereklilik olduğunu belirtiriz.

Türkiye devletinin Ermeni Soykırımının inkârını ahlaki ve düşünsel olarak kirlenmiş bir edim olarak görüyor ve kınıyoruz. Türkiye’nin Ermeni Soykırımının inkârı amacıyla Amerikan hükümetini ve Amerikan kurumlarını kullanmasını kabul etmiyoruz. Devletimizin görevlilerini, akademisyenlerini ve medyamızı Türkiye devletini memnun etmek için kaçamak ya da yumusatıcı terminolojiler kullanmaktan kaçınmaya davet ediyor, onlardan 1915’te Ermenilerin imhasından söz ederken soykırım sözcüğünü kullanmalarını talep ediyoruz.

Bu açıklama, aşağıdaki isimler de dahil olmak üzere 150 tanınmış akademisyen ve yazar tarafından imzalanmıştır:

K. Anthony Appiah
Profesör, Afro-Amerikan Çalışmaları ve Felsefesi, Harvard Üniversitesi

Michael Arlen
Yazar

James Axtell
Tarih Profesörü, William & Mary Üniversitesi

Ben Bagdikian
Gazetecilik Yüksek Okulu Eski Dekanı California Üniversitesi, Berkeley

Houston Baker
Profesör, İngiliz Dili Pennsylvania Üniversitesi

Peter Balakian
Yazar, Ingiliz Dili Profesörü, Colgate Üniversitesi

Mary Catherine Bateson
Clarence J. Robinson İngiliz Dili ve Antropoloji Profesörü, George Mason Üniversitesi

Yehuda Bauer
Profesör, Holokost Çalışmaları Ibrani Üniversitesi, Kudüs

Robert N. Bellah
Elliott Sosyoloji Profesörü California Üniversitesi, Berkeley

Norman Birnbaum
Profesör, Georgetown Üniversitesi

Peter Brooks
Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü Yale Üniversitesi

Robert McAfee Brown
Teoloji ve Etik Emeritus Profesörü Pacific School of Religion

Christopher Browning
Tarih Profesörü, Pacific Lutheran Üniversitesi

Frank Chalk
Tarih Profesörü, Concordia Üniversitesi

Israel W. Charny
Holokost ve Soykırım Enstitüsü Direktörü Kudüs

Ward Churchill
Amerikan Yerlileri Çalışmaları, Doçent, Colorado Üniversitesi

Rev. William Sloane Coffin
Emekli Rahip, Riverside Church, N.Y.C.

Vahakn Dadrian
Soykırım Çalışmaları Proje Direktörü, H.F. Guggenheim Vakfı

David Brion Davis
Sterline Tarih Profesörü, Yale Üniversitesi

James Der Derian
Siyaset Bilimi Profesörü Massachusetts Üniversitesi

Marjorie Housepian Dobkin
Yazar

Jean Bethke Elshtain
Laura Spelman Rockefeller Sosyal ve Siyasi Etik Profesörü Chicago Üniversitesi, Divinity School

Kai Erikson
Sosyoloji Profesörü, Yale Üniversitesi

Craig Etcheson
Direktör Yardımcısı, Kamboçya Soykırım Programı Yale Üniversitesi

Helen Fein
Icra Direktörü, Soykırım Çalışmaları Enstitüsü John Jay Ceza Hukuku Fakültesi

Lawrence J. Friedman
Tarih Profesörü, Indiana Üniversitesi

William Gass
David May Beşeri Bilimler Ordinaryus Profesör Washington Üniversitesi

Henry Louis Gates, Jr.
Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü, Harvard Üniversitesi

Carol Gilligan
Patricia Albjerg Graham Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Profesörü, Harvard Üniversitesi

Langdon Gilkey
Kennedy Teoloji Ordinaryus Konuk Profesör Georgetown Üniversitesi.

Daniel Goldhagen
Kamu ve Sosyal Çalışmalar Doçenti, Harvard Üniversitesi

Sandor Goodhart
Yahudi Çalışmaları Direktörü Purdue Üniversitesi

Vigen Guroian
Teoloji ve Etik Profesörü, Loyola Koleji

Geoffrey Hartman
Sterling Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü Yale Üniversitesi

Seamus Hearney
Harvard Üniversitesi Nobel Edebiyat Ödülü sahibi

Judith Herman
Psikiyatri Profesörü, Harvard Tıp Fakültesi

Raul Hilberg
Siyaset Bilimi Emeritus Profesör Vermont Üniversitesi

Richard G. Hovannisian
Ermeni ve Yakın Doğu Tarihi Profesörü,UCLA

Kurt Jonahsson
Sosyoloji Profesörü, Concordia Üniversitesi

Alfred Kazin
Yazar, İngiliz Dili Ordinaryus Profesör, CUNY Graduate Center

Steven Kepnes
Yahudi Çalışmaları Direktörü, Din Profesörü Colgate University

Ben Kiernan
Tarih Profesörü, Yale Üniversitesi

Robert Jay Lifton
Ordinaryus Profesör Psikiyatri ve Psikoloji, John Jay Ceza Hukuku Üniversitesi ve New York Şehir Üniversitesi

Deborah E. Lipstadt
Professör, Modern Yahudi ve Holokost Çalışmaları; Emory Üniversitesi

Norman Mailer
Yazar

Eric Markusen
Sosyoloji Profesörü, Southwest Devlet Üniversitesi, Minnesota

Robert Melson
Siyaset Bilimi Profesörü, Purdue Universitesi

Saul Medlovitz
Dag Hammarskjold Hukuk Profesörü, Rutgers University

W.S. Merwin
Yazar

Arthur Miller
Yazar

Henry Morgenthau III
Yazar

George L. Mosse
Emeritus Profesör, Wisconsin Üniversitesi, Madison; İbrani Üniversitesi, Kudüs

Joyce Carol Oates
Yazar

Grace Paley
Yazar

Harold Pinter
Yazar

Robert A. Pois
Tarih Profesörü, Colorado Üniversitesi

Francis B. Randall
Tarih Profesörü, Sarah Lawrence Üniversitesi

Nicholas V. Riasanovsky
Sidney Hellman Avrupa Tarihi Profesörü California Üniversitesi, Berkeley

Leo P. Ribuffo
Tarih Profesörü, George Washington Üniversitesi

David Riesman
Henry Ford II Sosyal Bilimler Profesörü, Harvard Üniversitesi

Nathan A. Scott
William R. Kenan Din Çalışmaları Emeritus Profesör Virginia Üniversitesi

Christopher Simpson
İletişim Profesörü, American University

Roger Smith
Kamu İlişkileri Profesörü,William & Mary Koleji

Susan Sontag
Yazar

Wloe Soyinka
Nobel Ödülü Sahibi, Woodruff Sanat Çalışmaları Profesörü, Emory Üniversitesi

Max L. Stackhouse
Stephen Colwell Hıristiyan Etiği Profesörü, Princeton Teoloji Ruhban Okulu

Charles B. Strozier
Tarih Profesörü, John Jay Ceza Hukuku Fakültesi Doktora Çalışmaları Merkezi, New York Şehir Üniversitesi

Rose Styron
Yazar; Yazma Özgürlüğü Komitesi Eski Başkanı, PEN Amerika Merkezi

William Styron
Yazar

Ronald Suny
Siyaset Bilimi Profesörü, Chicago Üniversitesi

Raymond Tanter
Siyaset Bilimi Profesörü, Michigan Üniversitesi

D.M. Thomas
Yazar

John Updike
Yazar

Kurt Vonnegut
Yazar

Derek Walcott
İngiliz Dili Profesörü, Boston Üniversitesi Nobel Edebiyat Ödülü Sahibi

Cornel West
Felsefe ve Din ve Afro-Amerikan Çalışmaları Profesörü Harvard Üniversitesi

Howard Zinn
Tarih Emeritus Profesörü, Boston Üniversitesi

İlgili Akademisyenler ve Yazarlardan Bir Açıklama