Konstantinos Stefanopoulos, Yunanistan Devlet Başkanı

July 10, 1996

Başkanlık Kararnamesi No. 162 (1)

Atina, 10 Temmuz 1996

Türkiye tarafından Ermenilere yapılan soykırımı anma etkinliklerinin organizasyonu

Helen Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı

1. “24 Nisan, Türkiye tarafından Ermenilere yapılan soykırımı anma günü olarak belirlenmiştir” ifadesinin yer aldığı 2397/1996 (A’80) sayılı Yasa’nın 2. maddesini;

2. 2081/1992 (A’154) sayılı yasanın 27. maddesini;

3. Yunanistan’daki Ortodoks Ermeniler Episkoposluğu Ulusal Konseyi ve Yunanistan Ermeni Ulusal Komitesi’nin 3.7.1996 tarihli görüşlerini;

4. Bu kararnamenin Ulusal Bütçe’ye herhangi bir yükümlülük getirmeyeceğini;

5. Danıştay’ın başvurumuza yanıt olarak verdiği 474/1997 ve 192/1997 tarihli görüşlerini;

6. Kamu Yönetimi ve Yerinden Yönetim’den sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı’nın tavsiyesi üzerine Başbakan ve Kamu Yönetimi ve Yerinden Yönetimden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı’nın DIDI44.1/21566/10.10.1996 sayılı ortak kararını dikkate alarak aşağıdaki kararnameyi düzenlemiş bulunuyoruz:

Madde 1
24 Nisan, Türklerin Ermenilere yaptığı soykırımı anma günü olarak belirlenmiştir (2397/1996 A’80 sayılı yasanın 2. maddesi).

Madde 2
Anma etkinlikleri Nea Smimi Belediyesi tarafından Chisostomou Smimi meydanındaki Ermeni Soykırımı anıtındaki anmayı, Xanthi’deki Panagia Ermeni Ortodoks Kilisesindeki ayini, yapılacak konuşmaları, İlçe Genel Sekreteri, yerel özyönetim temsilcileri ve Ermeni toplumunun katılımıyla çelenk konulmasını içermektedir.

Madde 3
Anma etkinliklerinin programı, yerel yönetici ile Yunanistan’daki Ortodoks Ermeniler Ulusal Konseyi’nin iş birliği ile oluşturulacaktır.

İşbu kararnamenin yayınlanması ve uygulanması için İç İşleri, Kamu ve Merkezi Bakan Yardımcısı’nı görevlendirmiş bulunuyoruz.

Konstantinos Stefanopoulos

Helen Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanı

L. Papadimas

İçişleri, Kamu ve Merkezi Yönetim Bakan Yardımcısı