El Hüseyin İbni Ali, Mekke Şerifi

1917

"[Mekke Şerifi’nin Ermenilerin Korunması İçin 1917 yılında yayınladığı tebliğ]"


Haşimi Kraliyet Sarayı

Merhametli, Bağışlayıcı Allah’ın Adıyla, Allah’a, Yalnızca Allaha Şükrederiz.

Arap aleminin Kralı ve Mekke Şerifi ve Prensi El Hüseyin İbni Ali’den Muhterem, Takdire Şayan Prenslere – Prens Faysal ve Prens Abdül Aziz El Carba – selamımızı gönderir, Allah’ın sevgisini ve nimetini dileriz.

Bu mektup Imm El-Kura (Mekke)’den 16 Recep 1336 [Miladi Tarih 1917] tarihinde, Allah’ın yalnızca yalnız Allah’ın inayetiyle yazılmaktadır. Allah’ın Peygamberinin adıyla ona, ailesi ve onun beraberindekilere (selamette olsunlar) hayırlar dileriz. Size, Allah’a şükür sağlığımızın, gücümüzün ve selametimizin yerinde olduğunu bildirmek isteriz. Ulu Allah’ın bizleri ve sizi nimetlerinden esirgememesini niyaz ederiz. Sizden ricamız topraklarınızda, sınırlarınızda ve aşiretlerinizin arasındaki Yakubi Ermeni cemaatini korumanız ve onlara iyi bakmanız, onlara her işlerinde yardımcı olmanız ve onları kendinizi, malınızı mülkünüzü ve çocuklarınızı savunduğunuzu gibi savunmanız, yerleşmiş olsalar da, bir yerden bir yere gitmekte olsalar da her türlü ihtiyaçlarını karşılamanızdır; çünkü onlar Müslümanların Korudukları Halktır (Eli Dimmet el Müslümin). Onlar için Hazreti Muhammed (Allah ondan nimetlerini eksik etmesin, selamet versin) “Onlardan her kim bir parça ip bile alsa ben ahirette onun karşısına çıkacağım” demiştir. Asil karakteriniz ve azminize güvenerek sizden istediğimiz en önemli şeylerden biri budur ve sizden bunun gereğini yapmanızı bekliyoruz. Allah bizi ve sizi korusun, muvaffakiyetini size de versin. Selametle kalın, Allah’ın mağfireti ve nimetleri üzerinize olsun.

El Hüseyin İbni Ali

(Harout Sasunian, derleyen, The Armenian Genocide: Belgeler & Açıklamalar 1915-1995 (Glendale: Ermeni Soykırımı’nı n 80. Yılını Anma Komitesi, 1995), s.62-63.