Fransız Başbakanı'nın Kararnamesi

April 10, 2019

View PDF of document

JORF no. 0086 11 Nisan 2019

Metin no. 3

10 Nisan 2019 Kararnamesi no. 2019-291, 1915 Ermeni Soykırımı’nın Yıllık Anması

Başbakanın raporu üzerine, Cumhurbaşkanı anayasanın 37. Maddesini göz önünde bulundurarak; 1915 Ermeni Soykırımının kabulüne ilişkin 29 Ocak 2001’deki 2001-70 numaralı yasaya esasen,

Karar verir ki:

Madde 1

1915 Ermeni Soykırımının yıllık anma tarihi, 24 Nisan’dır.

Madde 2

Her yıl, bu günde, Pariste bir tören düzenlenecektir. Valinin kararına bağlı olarak, her departmanda benzer bir tören düzenlenebilir.

Madde 3

Fransız Cumhuriyetinin resmi gazetesinde yayınlanacak olan bu kararnamenin, uygulamaya konulmasından Başbakan sorumlu olacaktır.

10 Nisan 2019 tarihli.

Cumhurbaşkanı

Emmanuel Macron tarafından:

Başbakan

Edouard Phillipe

Resmi olmayan çeviriden.