Mercosur (Mercado Común del Sur / Arjantin, Brezilya, Paragual ve Uruguay’dan oluşan Güney Ortak Pazarı)

November 19, 2007

"MERCOSUR parlamentosu 1915-1923 yılları arasında bir buçuk milyon insanın yaşamına mal olan Osmanlı Türkiyesi’nin gerçekleştirdiği soykırımı lanetler. Parlamento, Ermeni halkının haklı davasını desteklediğini belirtir. Parlamento ayrıca Ermeni Soykırımı’nı tanımamış ve kınamamış olan hükümet ve parlamentoları da benzer kararlar almaya davet eder."


Güney Amerika Parlamentolar Koalisyonu (MERCOSUR)

Montevideo, Uruguay

MERCOSUR olarak tanınan Güney Amerika Parlamenterler Koalisyonu üyeleri olan Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay’dan parlamenterler 19 Kasım Pazartesi günü Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve lanetleyen bir karar almışlardır. Toplantı Uruguay’ın başkenti Montevideo’da yapılmıştır.

Parlamentonun İnsan Hakları Komisyonu oy birliği ile bu kararın benimsenmesini tavsiye etmiştir.

"MERCOSUR Parlamentosu, 1915-1923 yılları arasında bir buçuk milyon insanın yaşamına mal olan Osmanlı Türkiyesi’nin gerçekleştirdiği soykırımı lanetler. Parlamento Ermeni halkının haklı davasını desteklediğini belirtir. Parlamento ayrıca Ermeni Soykırımı’nı tanımamış ve kınamamış olan hükümet ve parlamentoları da benzer kararlar almaya davet eder.”

Karar, Arjantin ve Uruguay parlamentoları temsilcileri tarafından sunulmuştur. MERCOSUR üye devletlerinden Arjantin ve Uruguay daha önce Ermeni Soykırımı’nı resmen tanımış, Şili de bu yıl onlara katılmıştır.

1986 yılında kurulan MERCOSUR Güney Amerika’nın en büyük devletlerarası örgütüdür. MERCOSUR’un ortak üyeleri ise Bolivya, Şili, Kolombiya, Ekvador ve Peru’dur.