Sürgündeki Kürdistan Parlamentosu (Parlamenta Kurdistanê Li Derveyî Welat)

April 24, 1996

Sürgündeki Kürdistan Parlamentosu
Parlamenta Kurdistanê Li Derveyî Welat

24 Nisan 1996

Kamuoyuna:

Kürdistan’ın bölünmesi, Ermeni ve Asuri halklarını da etkilemiştir. Kolonyalistler yalnızca Kürtlere karşı imha politikası gütmekle kalmamışlar, halkları da karşı karşıya getirmişlerdir.

24 Nisan 1915’te Osmanlı İmparatorluğu Ermeni ve Asuri halklarını katletme kararı almıştır. Katliamın zemini önceden hazırlanmıştır. Hamidiye Alayları’nda yer alan Kürt aşiretleri Ermeni katliamlarına katılmıştır. Yüzbinlerce Ermeni ve Asuri katledilmiş ve bir o kadarı da sürgüne çıkarılmıştır.

Türk devleti bugün de aynı politikayı sürdürmektedir. Bir yandan Alevi ve Sünnileri birbirlerine karşı kışkırtmakta, bir yandan da koruculuk sistemini yaygınlaştırarak Kürtleri birbirine düşürmektedir.

Bugün Ermeni ve Asuri halklarının katledilmesinin 81. yıldönümüdür.

Bizler bugün bizler halklarımızın acısını ve uğradıkları zulmü paylaşıyor ve Türk devletini ve onunla işbirliği yapan bütün güçleri şiddetle kınıyoruz.

Zubeyir Aydar
Yürütme Kurulu Başkanı