Soykırım Akademisyenleri Derneği

June 13, 1997

Karar

11-13 Haziran 1997’de, Montreal’de yapılan ki konferansta toplanan Soykırım Akademisyenleri Derneği, (Association of Genocide Scholars) 1915’te Türkiye’deki Ermenilerin kitlesel katlinin bir soykırım olduğunu ve bu şekilde tanımlamanın Soykırımı Önleme ve Cezalandırmaya Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hükümlerine uygun olduğunu bir kez daha teyit eder; ayrıca Türkiye devleti, onun resmi, gayri resmi görevlileri ve destekçileri tarafından Ermeni Soykırımı’nın inkârını kınar.