Czech Republic Parliament Resolution

April 25, 2017

View PDF of document

Czech Parliament Resolution on the Armenian Genocide

Proposed by Parliamentarian Robin Bönisch on April 25th, 2017.

“The Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic condemns the crimes against humanity committed against the Jews, Roma and Slavs in the territories conquered by the Nazis during the Second World War; condemns the Armenian Genocide and genocides of other ethnic and religious minorities which took place within the boundaries of the Ottoman Empire during the First World War, as well as genocidal acts committed in other parts of the globe, and calls on the international community to effectively halt human and civil rights violations in the world as well as resolve disputes through peaceful means.”

Status: Unanimously approved by the Chamber of Deputies of the Czech Republic (vote 414).

Unofficial Translation

Original Text:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky odsuzuje zločiny proti lidskosti prováděné nacisty v letech druhé světové války na židovském, romském a slovanském obyvatelstvu na ovládnutých územích, genocidu Arménů a dalších národnostních a náboženských menšin na území Osmanské říše v období první světové války, jakož i další genocidní násilí kdekoliv na Zemi, a vyzývá mezinárodní společenství k účinné prevenci porušování lidských a občanských práv ve světě a k řešení sporů mírovými prostředky."