Denmark Parliament Resolution

January 26, 2017

View image of document

Proposal to adopt V 26 About the Armenian Genocide

By Nick Haekkerup (S), Søren Espersen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Henrik Dahl (LA), Martin Lidegaard (RV), Naser Khader (KF)

Collection: 2016-17

Status: Adopted

On the proposal for adoption

case procedures

Proposed 19-01-2017

Ministers Area

Proposal to adopt

The Parliament confirms its decision no. V 54 of 19 May 2015 on the tragic and bloody events that took place in eastern Anatolia in the period 1915-1923. The Danish Parliament finds that the best path to reconciliation will be an open dialogue about the story on the basis of a free and uncensored history research, including the release of all official documents from the period. The Parliament regrets that Turkish law prohibits citizens and media to use the term “genocide” about the events, and considers this to be an unreasonable restriction of both academic freedom and freedom of expression relates to the use of this term. Parliament maintains its parliamentary tradition not to issue judgments about historical events.

Adopted by 89 votes for the proposal (S, DF, W, LA, RV, KF) 9 votes against the proposal (EL) 11 votes of abstentions from the proposal (ALT, Zenia Stampe (RV), SF)

Unofficial Translation


Forslag til vedtagelse V 26 Om det armenske folkedrab.

Af Nick Hækkerup (S), Søren Espersen (DF), Michael Aastrup Jensen (V), Henrik Dahl (LA), Martin Lidegaard (RV), Naser Khader (KF)

Samling: 2016-17

Status: Fremsat

Om forslag til vedtagelse

Sagsgang

Fremsat 19-01-2017

Ministerområde

Forslag til vedtagelse

Folketinget bekræfter sin vedtagelse nr. V 54 af 19. maj 2015 vedrørende de tragiske og blodige begivenheder, som udspillede sig i det østlige Anatolien i perioden 1915-1923. Folketinget finder, at den bedste vej til forsoning vil være en åben dialog om historien på grundlag af en fri og ucensureret historieforskning, herunder frigivelse af alle officielle dokumenter fra perioden. Folketinget beklager, at tyrkisk lovgivning forbyder borgere og medier at bruge betegnelsen »folkedrab« om begivenhederne, og finder, at dette udgør en urimelig begrænsning af såvel forskningsfriheden som ytringsfriheden uden hermed at forholde sig til anvendelsen af denne benævnelse. Folketinget fastholder dermed sin parlamentariske tradition for ikke at udstede domme over historiske begivenheder.

Vedtaget 89 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, RV, KF) 9 stemmer imod forslaget (EL) 11 stemmer hverken for eller imod forslaget (ALT, Zenia Stampe (RV), SF)