Birleşik Devletler Kongresi Yakın Doğu Yardım Heyeti'nin kuruluşu hakkında yasa

August 6, 1919

"yetimlere ve dullara bakım sağlamak ve savaş nedeniyle yaşanan mahrumiyetler, insanların mezalimi, ya da kendi kontrolleri dışında meydana gelen diğer nedenlerle muhtaç duruma düşmüş ya da doğrudan ya da dolaylı olarak yardıma bağımlı hale gelmiş kişilerin sosyal, ekonomik ve çalışma yaşamıyla ilgili koşullarını iyileştirmektir"


ALTMIŞ ALTINCI GENEL KURUL TOPLANTISI. OTURUM I CH.32.1919
6 Ağustos 1919
[S.180.]
[Kamuya açık No. 25]
District of Columbia [Amerikan federal bölgesi], Yakın Doğu Yardım Heyeti’nin [Near East Relief] kurulması hakkında.

BÖLÜM 32 – Yakın Doğu Yardım Heyeti’nin Kurulması Hakkında Yasa

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ve Temsilciler Meclisi ortak genel kurulunda kabul edilen bu yasayla, James L. Barton, Cleveland H. Dodge, Lenry Morgenthau, Edwin M. Bulkley, Alexander J Hemphill, Charles R. Crane, William Howard Taft, Charles Evans Hughes, Elihu Root, Abram I. Elkus, Charles W. Eliot, Harry Pratt Judson, Charles E. Beury, Arthur J. Brown, John B. Calvert, William I. Chamberlain, Robert J. Juddihy, Cleveland E. Dodge, William T. Ellis, James Cardinal Gibbons, David H. Greer, Harold A. Hatch, William I. Haven, Myron T. Herrick, Hamilton Holt, Frank W. Jackson, Arthur Curtiss James, Frederick Lynch, Vance C. McCormick, Charles S. Macfarland, Henry B.F. Macfarland, William B. Millar, John R. Mott, Frank Mason North, George A. Plimpton, Philip Rhinelander, William Jay Schieffelin, Geroge T. Scott, Albert Shaw, William Sloane, Edward Lincoln Smith, Robert Eliot Speer, James, M. Speers, Oscar S. Straus, Charles V. Vikrey, Harry A. Wheeler, Stanley White, Ray Lyman Wilbur, Talcott Williams, Stephen S. Wise, ortakları ve usulüne uygun seçilecek ardılları tarafından Near East Relief adı altında, District of Columbia yasalarına göre bir vakıf kurulmuştur ve bu vakıf Near East Relief adıyla anılacak ve ardılları tarafından burada belirtilen yetkiler, sınırlamalar ve kısıtlamalarla sürdürülecektir.

BÖLÜM 2. Adı anılan bu vakfın amacı Yakın Doğu ve civar bölgelerde zulüm görmüş ve yardıma muhtaç insanların yurtlarına dönüşü, rehabilitasyonu ve iskânı için yardımda bulunmak ve destek olmak; yetimlere ve dullara bakım sağlamak ve savaş nedeniyle yaşanan mahrumiyetler, insanların mezalimi, ya da kendi kontrolleri dışında meydana gelen diğer nedenlerle muhtaç duruma düşmüş ya da doğrudan ya da dolaylı olarak yardıma bağımlı hale gelmiş kişilerin sosyal, ekonomik ve çalışma yaşamıyla ilgili koşullarını iyileştirmektir.

BÖLÜM 3. Vakfın yönetimi, sevk ve idaresi, varlıklarının ve fonlarının denetimi, James L. Barton, Cleveland H. Dodge, Henry Morgenthau, Edwin M. Bulkley, Alexander J Hemphill, Charles R. Crane, William Howard Taft, Charles Evans Hughes, Elihu Root, Abram I. Elkus, Charles W. Eliot, Harry Pratt Judson, Charles E. Beury, Arthur J. Brown, John B. Calvert, William I. Chamberlain, Robert J. Juddihy, Cleveland E. Dodge, William T. Ellis, James Cardinal Gibbons, David H. Greer, Harold A. Hatch, William I. Haven, Myron T. Herrick, Hamilton Holt, Frank W. Jackson, Arthur Curtiss James, Frederick Lynch, Vance C. McCormick, Charles S. Macfarland, Henry B.F. Macfarland, William B. Millar, John R. Mott, Frank Mason North, George A. Plimpton, Fhilip Rihenlander, William Jay Schieffelin, George T. Scott, Albert Shaw, William Sloane, Edward Lincoln Smith, Robert Eliot Speer, James M. Speers, Oscar S. Straus, Charles V. Vickrey, Harry A. Wheeler, Stanley White, Ray Myman Wilbur, Talcott Williams ve Stephen Wise’dan oluşan mütevelli heyeti tarafından yürütülecek; aynı kişiler vakfın ilk mütevelli heyetini ve vakfın üyelerini oluşturacaktır. Ölüm, istifa, ya da başka şekillerde boşalan üyeliklere, diğer mütevelli heyeti üyeleri arasından vakıf senedinde belirtilen usullere uygun olarak belirlenecek kişiler getirilecek, bu kişiler mütevelli ve vakıf üyesi olacaklardır.

BÖLÜM 4. Vakfın ana çalışma yeri District of Columbia’da bulunacak olmakla birlikte, diğer yerlerde de, bürolar oluşturulabilir, buralarda vakıf, ya da mütevelli heyetleri ve komiteler vakıf senedinde zaman zaman belirtilecek şekilde toplanabilir.

BÖLÜM 5. Adı geçen mütevelliler, burada belirtilen amaçlar ve hedefler doğrultlusunda halen mevcut olan ve tüzel kişilik kazanmamış olan Ermeni ve Suriyelilere Yardım İçin Amerikan Komitesi tarafından kendisine devredilen hisse senetleri, fonlar ya da mülkler ve vakfın amaçlarını güvenli ve uygun şekilde yerine getirmek için ihtiyaç duyulan diğer fonlar ya da mülkleri tasarrufuna geçirmek, tasarrufunda bulunmak ve yönetmekle görevli olacaklardır.

BÖLÜM 6. Bu yasanın kabulünün ardından mümkün olan en kısa zamanda burada adı verilen mütevelliler, Cleveland H. Dodge, Henry Morgenthau, Abram I. Elkus, Edwin M. Bulkley, Alexander J. Hemphill, William. Millar, Geeorge T. Scott, James L. Barton ve Charles V. Vickrey ya da bunlardan herhangi bir altısı tarafından, elden ya da posta ile her bir mütevellinin ikamet adresine ulaştırılacak bildirim vasıtasıyla New York Kenti, Manhattan ilçesinde toplantıya çağırılacaktır; ve burada adları geçen mütevelliler, ya da bunların çoğunluğu toplanarak, bir vakıf senedi hazırlamak, memurları seçmek ve genel olarak söz konusu kuruluşun yapılandırmasını gerçekleştirmek üzere organize olacaklar ve gerekli çalışmaları yürüteceklerdir.

BÖLÜM 8. Yönetmelik ve vakıf senedinin bir kopyası ile burada yapılan bütün değişiklikler, bunlar kabul edildiğinde Genel Kurul’a sunulacak ve adı geçen Vakıf, her yıl 1 Nisan’da ya da daha evvel, bir önceki 31 Aralık tarihine kadar yürüttükleri işlemleri, görevli memurların adları ve ikametgah adresleri ve eksiksiz bir şekilde bütün gelir ve masrafların dökümünü de içeren bir raporu genel kurula sunacaklardır.

BÖLÜM 9. Vakıf, hisse senedi çıkarmak, ya da temettü ilan etmek ya da ödemek, ya da başka şekillerde mal varlığını ya da bunlardan elde edilen ya da faaliyetlerinden elde edilen gelirleri üyelerine dağıtma yetkisine sahip değildir. Vakfın Kongre kararı dışındaki bir nedenle feshi durumunda mal varlığı Birleşik Devletler’e geçecektir.

BÖLÜM 10. Vakfın bütün üyeleri ve memurları ya da yönetim kurulu üyeleri Amerika Birleşik Devletleri’nin her yerinde ikamet edebilir ve söz konusu yerin yurttaşı olabilir.

BÖLÜM 11. Bu yasayla tanınan bütün haklar, yasanın kabul edilmesinden itibaren yirmi beş yıl sonra sona erecektir ve Kongre, bu yasayı herhangi bir zamanda feshedebilir ve değiştirebilir.

Kabul edilme tarihi: 6 Ağustos 1919