Birleşik Devletler Senatosu Eşzamanlı Kararı 12

February 9, 1916

View image of document

"Ermenistan’da bugün sürmekte olan içler acısı can güvenliğinden yoksunluk, açlık ve sefalet nedeniyle Birleşik Devletler halkını derinden etkilendiğinden;"


64. Toplanti
1. Oturum

Senato Karari 12

[Rapor No. 837]

Temsilciler Meclisi

10 Şubat 1916

Dış İlişkiler Komitesi’ne yönlendirilmiştir.

Eşzamanlı Karar

Bugün savaş halinde olan ülkelerde yüzbinlerce Ermeni gıda, giysi ve sığınacak yer ihtiyacı içinde olduğundan; ve

Bunlardan çok büyük sayıda kişi, savaş koşulları nedeniyle yurtlarını, mallarını terk etmek zorunda bırakıldıklarından, en temel ihtiyaçlarını karşılama olanaklarından yoksun kaldıklarında, bu nedenle benzeri görülmemiş sıkıntılar içinden olduklarından; ve

Birleşik Amerika halkı çok büyük sayıda insanların bu korkunç ıstırabı çekmekte olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendiğinden ve ne zaman kendilerine ulaşsa bu yardıma büyük bir cömertlikle karşılık verdiğinden;

Senato (Temsilciler Meclisi’yle aynı anda), bu insanların yaşadığı sefalet, çaresizlik ve zorluklar göz önüne alındığında, Birleşik Devletler Başkanı’ndan bu ülkenin yurttaşlarının, savaşan ülkelerdeki Ermenilere yardım için toplanan fonlara katkıda bulunarak [Ermenilerin] acısını paylaştığını dile getireceği bir günü belirlemesini saygılarımızla talep etmekteyiz.

Senato’da kabul tarihi: 9 Şubat 1916

Tutanağı imzalayan: James M. Baker, Yazman64. Toplanti
1. Oturum

Temsilciler Meclisi

Rapor No. 837.

Ermenilere Yardim.

21 Haziran 1916. – Meclis Kütüğüne sevk edilmiş ve basılması için talimat verilmiştir.

Dış İlişkiler Komitesi’nden Sn. Flood aşağıdaki Raporu sunmuştur.

[Senato Kararı 12’ye eşlik etmek üzere]

Senato Eşzamanlı Kararı 12’nin yönlendirildiği ve kendisi de aynı konuyu görüşmüş olan Dış İlişkiler Komitesi, söz konusu kararı değişiklik yapmadan ve kabul edilmesini tavsiye ederek geri göndermiştir.

Komite, Ermenilerin çok kötü koşulları ve acil yardıma ihtiyaçları olduğu yaygın olarak bilindiğinden, bu şekilde davranmasının nedenlerini açıklamayı gereksiz görmektedir. Kararın amacı bu ülkenin, insanlığın gereğini yapma konusunda ve eziyet çekmekte olan bu insanlara yardım çağrısına verdiği cevapta büyük bir cömertlik gösteren yurttaşlarının yorulmaksızın sürdükleri çabalara güç katmaktır. Türkiye’deki büyükelçimiz, Amerikan Ermenilere Yardım Komitesi’ne mektubunu yayınlaması için yetki vermiş ve aşağıda alıntısını verdiğimiz sözleri dile getirmiştir:

Bir kez daha komitenize Ermeni mağdurlara daha fazla yardım edebilmemiz için ek fon sağlamanızın çok büyük bir ihtiyaç olduğunu hatırlatmak istiyorum.

Bize göndermiş olduğunuz fonlarla ne kadar büyük iyilik yapıldığını ve kaç kişiyi sefaletten kurtardığımızı yurdumuzda halkımıza anlatabilirseniz, inanıyorum ki acilen ve cömertçe karşılık alabiliriz.