Birleşik Devletler Senatosu Kararı 359

May 11, 1920

View image of document

66. Toplanti
2. Oturum

Senato Karari No. 359

Birleşik Devlet Senatosu

11 Mayis 1920

Dış İlişkiler Komitesi’nden Sn. Harding, takvime konulması talimatı verilen aşağıdaki kararı raporlamıştır.

13 Mayis 1920

Görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Karar

Senato Dış İlişkiler Alt Komitesi’nin gerçekleştirdiği oturumlarda dinlenen tanıklar, Ermenilere yönelik katliamlar ve diğer mezalim haberlerinin doğru olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğundan;

Ermenistan’da bugün sürmekte olan korkunç derecedeki can güvenliğinden yoksunluk, açlık ve sefalet Birleşik Devletler halkını derinden etkilendiğinden;

Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, barış konferansı yüksek konseyi ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından resmen tanındığından;

Birleşik Devletler Senatosu’nun, Ermenistan Cumhuriyet’inin bağımsızlığının tanınması vesilesiyle Ermenistan halkına kutlamalarını sunmasına; ve

Batum’da ve Bakü yönündeki tren yolu boyunca bulunmakta olan Birleşik Devletler yurttaşlarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için, bu yasayla Başkan’dan, kamu yararı açısından sakıncası olmayacaksa, bir Birleşik Devletler savaş gemisinin ve bir donanma gücünün söz konusu limana gönderilmesi ve denizcilere karaya çıkarak Amerikalıların can ve mal güvenliklerinin sağlanması talimatının verilmesini sağlamasının talep edilmesine karar verilmiştir.

11 Mayıs 1920 – Görüşülmüş ve kabul edilmiştir.