İsveç Parlamentosu Raporu

March 29, 2000

Dışişleri Bakanı raporunda şöyle yazmıştır:

"Ermeni Soykırımı’na ilişkin resmi bir açıklama ve tanıma hem önemli, hem de gereklidir. 1985’de BM ve Avrupa Parlamentosu, Osmanlı İmparatorluğu’nun 20 yüzyılın başında Ermenilere soykırım yaptığı gerçeğini tespit etmiş ve kayda geçirmişti. [Dış İlişkilerden sorumlu] Daimi Komite, Türkiye’nin ne kadar açık davranırsa, ülkenin demokratik kimliğinin de o kadar güçlü olacağına inanmaktadır. Ermeni halkına yapılan soykırım konusunda tarafsız, bağımsız, uluslararası araştırmalar yapılması bu nedenle önemlidir. 1915 ve sonrasında olanlara ilişkin daha fazla açıklık ve tarihsel açıdan daha fazla bilgi çok büyük önem taşıyor. Bu konunda sağlanacak ilerleme bütün Kafkasya bölgesinde istikrar ve gelişmeye katkıda bulunacaktır."

[Resmi olmayan İngilizce çeviriden]