Rusya Duma Kararı

April 14, 1995

Rusya Federasyonu Federal Meclis, Devlet Duması

14 Nisan 1994

Batı Ermenistan topraklarında 1915-1922 yılları arasında Ermenilerin imhasını kanıtlayan çürütülemeyecek nitelikteki tarihsel gerçeklere dayanarak ve Birleşmiş Milletler’in aşağıdaki sözleşmelerine uygun olarak:

9 Aralık 1948 tarihli Soykırımın Önlenmesi ve Soykırım Suçunun Cezalandırılması Hakkında Sözleşme;

26 Kasım 1968 tarihli Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlara Zaman Aşımının Uygulanamayacağı Hakkında Sözleşme’ye dayanarak;

Rus Devletinin insancıl geleneklerini sürdürmek hedefiyle,

Daha 1915’te Rusya’nın girişimiyle, Büyük Avrupa Devletleri tarafından Türk İmparatorluğu’nun Ermeni halkına yönelik eylemlerinin “İnsanlığa Karşı Suç” olarak tanımlanmış olduğunu vurgulayarak; ve

Kardeş Ermeni halkının tarihi anayurdunda fiziksel imhasının Rusya’yı çökertmeyi amaçladığını belirterek,

[Rusya Federasyonu Devlet Duması] Ermeni halkının acılarını derinden paylaştığını ve 24 Nisan’ı Soykırım kurbanlarını anma günü olarak belirlediğini karar altına almıştır.