Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Kararı

August 24, 1975

View image of document

Temsilciler Meclisi

Kıbrıs Cumhuriyeti


36 Sayılı, 1975 tarihli Temsilciler Meclisi aşağıdaki kararı almıştır:

Temsilciler Meclisi, dönemin Türk rejimi tarafından yapılan Ermeni soykırımının altmışıncı yıldönümü vesilesiyle:

1. Bu korkunç suçu, kaybettikleri anayurtlarını ve katledilmiş kardeşlerini anan bütün Ermenilerin acılarını paylaştığını oybirliği ile duyurur;

2. Türk rejimi tarafından Ermenilerin katlinin ve tehcirinin hiçbir hukuk ya da gerekçeyle mazur görülmeyeceğine inanır. Türk rejimi açıkça Küçük Asya’da yaşayan Ermenileri imha ve yok etmeyi, evlerini ve mallarını yağmalamayı hedeflemiştir. Eski ve soylu bir halk olan, barışçı ve yaratıcı alanlarda büyük başarılar kazanmış olan Ermeniler kimseyi bu yönde kışkırtmamış ve kimseye zarar vermemiştir.

3. Kıbrıs’a sığınan ve halen bu ülkede yaşayan Ermenilerin her zaman Kıbrıs halkıyla kardeşlik içinde yaşayacağından emindir. Ermeniler bir kez daha 1963’te ve bugün de Türk rejiminin yol açtığı sıkıntı ve eziyetlere katlanmak durumunda kalmışlardır. Bugün Kıbrıs da Türk işgali nedeniyle gerçek bir trajedi oluşturan benzer sıkıntılar yaşamaktadır.

4. Dünyanın her yerinde yaşayan Ermenilere takdir ve dayanışmalarını sunar.