Fransa, Birleşik Krallık ve Rusya Ortak Deklarasyonu

May 24, 1915

View image of document

Washington, Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen telegraf

29 Mayis 1915

Amerikan Büyükelçiliği

Istanbul.

Fransız Dışişleri Bakanlığı Türk Hükümeti’ne aşağıdaki bildirimin yapılmasını istiyor. 24 Mayıs.

Tırnak aç:

Bir aydan fazla zamandır Ermenistan’da Kürt ve Türk nüfus Osmanlı yetkililerinin göz yumması ve çoğunlukla yardımıyla Ermenileri katlediyor. Bu katliamlar (yeni tarihle) Nisan ortalarından itibaren Erzurum, Tercan, Eğin, Akn, Bitlis, Muş, Sasun, Zeytun ve bütün Kilikya’da gerçekleştiriliyor. Van yakınlarında yaklaşık yüz köy halkının tamamı katledildi. Bu şehirde Ermeni mahallesi Kürtler tarafından kuşatıldı. İstanbul’da da Osmanlı Hükümeti, masum Ermeni halka kötü muamele ediyor. Türkiye’nin insanlığa ve uygarlığa karşı bu yeni suçları nedeniyle Müttefik devletlerin hükümetleri, Bab-ı Ali’ye resmen ve alenen bu suçlardan Osmanlı hükümetinin bütün üyelerini ve bu katliamlarda rol oynayan bütün memurlarını sorumlu tutacağımızı ilan ederiz.

Tirnak kapat

R.G. 59, 876.4016/67