Belçika Senatosu Kararı

March 26, 1998

"...geçmişte yapılan hataların ve işlenen suçların kabul edilmesinin halklar arasında barışmanın önkoşulu olduğunu ve adalet olmadan barışın gelemeyeceğini..."


26 Mart 1998

Belçika Senatosu

1997 – 1998 Dönemi
Türkiye’de Yaşayan Ermenilerin 1915 Soykırımı hakkında 1-736/3 Sayılı Karar Senato,

20. yüzyılın başında Türkiye’deki Ermeni nüfusunun durumuna ilişkin sayısız araştırmayı;

Soykırım kavramının tanımını veren BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni;

Bu terimin 1915’te Türkiye’de yaşayan Ermenilerin durumunu tarif etmek için kullanıldığı hukuki kararları, özellikle Paris’te 21 Haziran 1995’te “tribunal de grande instance” [Asliye Hukuk Mahkemesi] kararını;

Avrupa Parlamentosu’nun “Ermeni sorununa siyasi çözüm” konusunda aldığı, Türkiye’de yaşayan Ermenilere karşı 1915 yılında dönemin Osmanlı hükümeti tarafından bir soykırım yapıldığını kabul eden 18 Haziran 1987 tarihli kararını;

Geçmişte yapılan hataların ve işlenen suçların kabul edilmesinin halklar arasında barışmanın önkoşulu olduğunu ve adalet olmadan Ermenistan ya da dünyanın başka bir yerine barışın gelemeyeceğini;

Türk ve Ermeni halklarının uzun dönemde birlikte barış içinde yaşamaktan başka bir seçeneğinin olmadığını;

Bir taraftan Türkiye, Belçika ve Avrupa Birliği, öte yandan Ermenistan, Belçika ve Avrupa Birliği arasında dostluk bağları ve işbirliğini;

1987 Avrupa Parlamentosu kararının Türkiye Hükümeti’ni 1915 soykırımı tarihsel gerçeğini kabul etmesine yol açmadığını göz önünde bulundurarak;

Türkiye hükümetinin 1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nun son hükümeti tarafından Ermenilere yapılanın bir soykırım olduğuna ilişkin tarihi gerçeği kabul etmesini;

Avrupa Birliği’ne üye devletlerin hükümetlerinin Türk ve Ermeni halkları arasında barışın kurulmasına katkıda bulunmalarını;

Hükümetin bu kararı Türk Hükümetinin başbakanına, Avrupa Parlamentosu Başkanı’na, Avrupa Komisyonu Başkanı’na, Avrupa Birliği’ne üye devletlerin parlamentolarının başkanlarına ve Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Başkanı’na iletmesini talep eder.