Slovakia National Council Resolution

November 30, 2004

View image of document

PARLIAMENT [National Council} OF THE SLOVAK REPUBLIC III. The term

Number: 1754/2004

1341

RESOLUTION

OF THE PARLIAMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC

11 November 2004

By MP František Miklošk on the draft opinion of the Slovak Republic on the opening of the European Union's accession negotiations with the Republic of Turkey (press 962)

Parliament of the Slovak Republic

Recognizes the Armenian genocide in 1915 during which hundreds of thousands of Armenians living in the Ottoman Empire died. The Slovak Parliament considers this crime as a crime against humanity.

Pavol H r u š o s v ý v. r.

chairman

Of the Parliament of the Slovak Republic

verifiers:

Jozef H e r i b a n v. r.

Igor F e d e r i č. r.

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY III. volebné obdobie


Číslo: 1754/2004
1341
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
30. novembra 2004
podané poslancom Františkom Mikloškom v rozprave o návrhu stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou (tlač 962)

Národná rada Slovenskej republiky
uznáva genocídu Arménov v roku 1915, pri ktorej zahynuli státisíce Arménov zhijúcich v Osmanskej ríši a povazhuje tento čin za zločin proti ľudskosti.

Pavol H r u š o v s k ý v. r.

predseda

Národnej rady Slovenskej republiky

Overovatelia:

Jozef H e r i b a n v. r.

Igor F e d e r i č v. r.