Slovakia National Council Resolution


November 30, 2004

View image of document

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY III. volebné obdobie


Číslo: 1754/2004
1341
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
30. novembra 2004
podané poslancom Františkom Mikloškom v rozprave o návrhu stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou (tlač 962)

Národná rada Slovenskej republiky
uznáva genocídu Arménov v roku 1915, pri ktorej zahynuli státisíce Arménov zhijúcich v Osmanskej ríši a povazhuje tento čin za zločin proti ľudskosti.

Pavol H r u š o v s k ý v. r.

predseda

Národnej rady Slovenskej republiky

Overovatelia:

Jozef H e r i b a n v. r.

Igor F e d e r i č v. r.