Home Page
 

 Genocide Memorials
 Photo Collections
 Press Coverage
 Sample Documents
 Genocide Map
 Genocide FAQ
 Encyclopedia
 Entries
 Chronology
 Site Map
 Background
 Reading
 Related
 Organizations


Online Exhibits

Centuries of Genocide

America and the Armenian Genocide of 1915
 

Slovakia National Council Resolution

View a list of countries recognizing the Armenian Genocide

November 30, 2004

View image of document

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY III. volebné obdobie


Číslo: 1754/2004
1341
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
30. novembra 2004
podané poslancom Františkom Mikloškom v rozprave o návrhu stanoviska Slovenskej republiky k začatiu prístupových rokovaní Európskej únie s Tureckou republikou (tlač 962)

Národná rada Slovenskej republiky
uznáva genocídu Arménov v roku 1915, pri ktorej zahynuli státisíce Arménov zhijúcich v Osmanskej ríši a povazhuje tento čin za zločin proti ľudskosti.

Pavol H r u š o v s k ý v. r.

predseda

Národnej rady Slovenskej republiky

Overovatelia:

Jozef H e r i b a n v. r.

Igor F e d e r i č v. r.

 


 
 
 
  Armenian National Institute
734 15th Street NW, Suite 500
Washington, DC 20005
 
  tel: (202) 383-9009        e-mail: info@ani-dc.org
 
  Copyright © 1998-2016 Armenian National Institute. Read copyright notice and disclaimer.